Ing. arch. Martin Prokš (*1980 v Jihlavě)

autorizovaný architekt ČKA 04244

Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru Jana Šépky a Mirky Tůmové. Prošel školou Aleny Šrámkové, Petra Hájka a Jana Šépky, 3 roky studoval Pozemní stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. Pracoval například v kancelářích Petra Hájka a Tomáše Hradečného.

Ing. arch. MgA. Marek Prikryl (*1983 v Praze)

autorizovaný architekt ČKA 04243

Diplomoval v roce 2010 na Fakultě architektury ČVUT. V roce 2013 dokončil studium na Škole architektury na pražské AVU. V rámci pobytů v zahraničí pracoval v kancelářích Productora v Mexico City a Renzo Piano Building Workshop v Janově.

Ing. arch. Lucie Ráchel Dřevíkovská (* 1987 v Kutné Hoře)

Absolvovala v roce 2015 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Během studia prošla ateliéry Michala Kohouta, Romana Kouckého nebo Ondřeje Císlera. Během své praxe spolupracovala například s ateliéry Povětroň a Xtopix architekti.

Kancelář Prokš Přikryl architekti byla založena v roce 2011.

statika: Ing. Jan Bursa, Ing. Roman Doležal, Ing. Jiří Žižka
stavební část: Ing. Jan Kolář
Dřevostavby: Ing. David Böhm
požární bezpečnost: Ing. Petra Machová, Ing. Jan Trafina
zdravotechnika: Ing. Jan Svátek, Jaromír Šafus
vzduchotechnika: Ing. Martin Koláčný, Ing. Petr Kubát
vytápění: Ing. Jan Myšička
elektroinstalace: Otakar Chládek, Václav Maxa, Martin Jahoda
krajinářská architektura: Ing. Marie Gelová, Ing. Anna OprchalováVeškerý obsah těchto stránek podléhá ochraně autorských práv.
© PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI

Martin Prokš, architect (*1980 in Jihlava)

authorized architect by Czech Chamber of Architects, No. 04244

Graduated in the year 2010 at Czech Technical University in Prague (CTU), in the studio of Jan Šépka and Mirka Tůmová. He passed the school of Alena Šrámková, Petr Hájek and Jan Šépka, a three-year study of Civil engineering at the Faculty of civil engineering at CTU, and worked at the office of Petr Hájek and Tomáš Hradečný.

Marek Přikryl, architect (*1983 in Prague)

authorized architect by Czech Chamber of Architects, No. 04243

Graduated in the year 2010 at Czech Technical University in Prague. In 2013 graduated at the School of Architecture at the Academy of Fine Arts in Prague. Experience abroad: office Productora in the Mexico City and the Renzo Piano Building Workshop in Genoa.

Ing. arch. Lucie Ráchel Dřevíkovská (* 1987 in Kutná Hora)

Graduated in the year 2010 at Czech Technical University in Prague. She passed the school of Michal Kohout, Roman Koucký and Ondřej Císler. During the professional experience worked at the office Povětroň and Xtopix architects.

Prokš Přikryl architects was established in 2011.

Collaborators and consultants:
Structural engineers: Ing. Jan Bursa, Ing. Roman Doležal, Ing. Jiří Žižka
Civil engineer: Ing. Jan Kolář
Timber construction: Ing. David Böhm
Fire prevention: Ing. Petra Machová, Ing. Jan Trafina
Water and waste systems: Ing. Jan Svátek, Jaromír Šafus
Ventilation: Ing. Martin Koláčný, Ing. Petr Kubát
Heating: Ing. Jan Myšička
Electrical systems: Otakar Chládek, Václav Maxa, Martin Jahoda
Landscape architects: Ing. Marie Gelová, Ing. Anna Oprchalováall rights reserved
© PROKŠ PŘIKRYL ARCHITEKTI