Zázemí jablonecké přehrady Mšeno

Background of the Jablonec dam Mšeno

2020
Martin Prokš, Marek Přikryl
soutěž 2020
1. místo ve vyzvané soutěži

2020
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition 2020
1st place in the invited competition

Objekty zázemí jablonecké přehrady
2021

Tři svébytné lokality okolo přehrady doplňujeme o jednotně koncipované objekty zázemí. Ty jsou základním spojovacím článkem rozdílných míst. Stavby vycházejí ze společných východisek:
- jsou lineární, podélně orientované a přimykají se ke stávajícím cestám
- staví se čelem k vodní hladině, která je určujícím prvkem celého dění
- mají lehkou, dřevěnou a uzavíratelnou konstrukci
- mají kryté zápraží spojující funkce do jednoho celku
- vůči vzrostlým stromům vytvářejí protipól svojí horizontální hmotou
Jednotlivé objekty jsou modulární, opakovatelné, s čitelnou konstrukcí, provozem a uzavíratelnou ochrannou obálkou, jasně vymezující den/noc, otevřeno/zavřeno, nebo léto/zima. Polaritu zdůrazňuje kontrastní barevnost vnitřku/vnějšku. Objekty jsou také jednoznačně orientovány – mají jasnou přední/zadní stranu. Čelo tvoří fasáda z lámacích dveří, za kterou probíhá kryté zápraží – charakteristický rys spojující nejen vnitřní funkce do jednoho celku, ale sjednocující všechny navržené objekty okolo přehrady.

Výchozím schématem je linka, podél které přirozeně proudí lidé a na kterou se navlékají funkce (moduly) dle potřeby dané lokality. Základní modul 6x6 m je volný prostor, do kterého lze vepsat kiosek s občerstvením, hygienické zázemí, sezení, sklady atd.

Řešené území se skládá ze 3 lokalit: “severní břeh”, “jižní břeh” a lokalita “U Prutu”. V každé z těchto lokalit je navržen objekt zázemí. Vznikne-li v budoucnu v okolí přehrady potřeba nového objektu, měl by být shodný s navrženými objekty. Dispozičně se může díky možnosti vkládat libovolnou funkci do modulu přizpůsobit danému místu a potřebám.