Přístavba kanceláře ve Vysokém Mýtě

Extension of an office in Vysoké Mýto

2019
Martin Prokš, Marek Přikryl
realizace

2019
Martin Prokš, Marek Přikryl
realization

Nevelký dvorek, ve vnitrobloku za hlavním náměstím, je vymezen slepými zdmi sousedních objektů, vše je zde natěsno. Tyto limity daly přístavbě tvar věže s minimálním půdorysem a natlačily ji na samou hranici, do severní části pozemku. Dvůr tak zůstal vzdušný a zároveň stavba v této pozici nestíní ani neovlivňuje okolní objekty. Reflexní fasáda z hliníku odráží pestrý svět zadních dvorků, ze kterého přístavba čerpá svůj tvar i charakter a kam zároveň svou siluetou a přítomností přispívá. Osazením v druhém plánu je však z pohledu chodce neviditelná.
Z důvodu omezeného přístupu na staveniště, proveditelnosti a rychlosti výstavby byl zvolen lehký dřevěný skelet, založený na pasech, s trámovými stropy a provětrávanou falcovanou fasádou, použitou zároveň i jako střešní krytina. Dispozice je jednoduchá – v každém patře jedna místnost. Mezi přízemím s jednací místností a patrem je skryté provozní schodiště. Podkroví je doplněné o ateliérové severní okno přes celou šířku místnosti, vyvažující minimalizované jižní okno. K civilní plechové fasádě byl zvolen interiér ze dřeva. Úpravy v rámci stávajícího objektu zahrnují zejména propojení s přístavbou ve všech patrech a obnovu technického zařízení.

ocenění:
Grand Prix Architektů 2021 - cena v kategorii novostavba

publikováno:
Český rozhlas Vltava
Vítězové XXVIII. Grand Prix Architektů
ArchDaily
Archello