Vstupní brána výstaviště Praha

Entrance gate at Prague Exhibition grounds

2017
Martin Prokš, Marek Přikryl, Jan Kolář, Lucie R. Dřevíkovská
soutěžní projekt

2017
Martin Prokš, Marek Přikryl, Jan Kolář, Lucie R. Dřevíkovská
competition

Cílem návrhu je kultivovaný veřejný prostor zapojený do okolní struktury města. Dominantu tvoří hlavní brána vymezená dvojicí věží se sklobetonovým pláštěm, křehkostí a transparentností navazující na architekturu průmyslového paláce. Svou výškou 20 m přesahují věže postranních zámečků a navazují na význam a kontext místa. Sklobetonová čtvercová tvárnice o straně 0,25 m je výchozí jednotkou také pro vedlejší bránu a informační věž. Dohromady spoluvytvářejí celkovou kompozici předprostoru. Odstraněné fontány nahrazuje skupina vodotrysků zapuštěných v náměstí. Pokladny jsou umístěny do rekonstruovaného zámečku spolu s infocentrem, automaty na lístky pak do předsunuté věže s informační plochou.

ocenění:
3. místo (1. místo nebylo uděleno) Martin Prokš, Marek Přikryl, Jan Kolář, Lucie R. Dřevíkovská