Společensko – kulturní centrum, Hrušovany u Brna

Cultural and community center, Hrušovany u Brna

2016
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská
soutěžní projekt
odměna

2013
Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská
competition

Pro návrh je zásadní velký multifunkční sál. Svým širokým záběrem tvoří těžiště domu a cílem je nechat jej vyniknout v širších urbanistických i dispozičních souvislostech. Sál je odskočený od uliční čáry a spolu se stejným odsazením školy naproti spoluvytváří a rozšiřuje veřejný prostor obce. Prostor kryje markýza, doplněn je mobiliářem, pítkem, stromořadím. Boční prosklená fasáda se otevírá jak do ulice, tak do zahrady a vytváří mezi nimi průhledný můstek. Náplň uvnitř oživuje zároveň dění vně.

Zahrada je charakteristická svou neformální atmosférou, na kterou návrh navazuje rozdělením náplně do více objektů. Novostavba s hlavním sálem je propojena s hostincem v původní jídelně a zahradu uzavírá nový klub se zkušebnou. Vše doplňují zachovalé vzrostlé stromy.