Obnovení schématu Invalidovny - fantomová bolest

Revising the Invalidovna scheme – phantom pain

2013
Marek Přikryl
instalace, video, Šalounův ateliér AVU

2013
Marek Přikryl
installation, video, Šaloun studio, AVU

Obnovení původního schématu Invalidovny inspirované lékařskou metodou pro zmírnění fantomových bolestí u amputovaných končetin. Přiložení zrcadel k jediné postavené části obnovuje původní koncept a zároveň mírní tísnivé napětí v chybějících končetinách torza, stejně jako u vědomého klamání mozku pacienta, který po čase vezme odraz končetiny v zrcadle za svůj.[1]

Mezi terapií využívající zrcadlení se nabízí paralely k barokním principům symetrie, osovosti a klamu. V měřítku celé barokní Prahy pak vyvstávají širší souvisloti. Prahu můžeme chápat jako dva paralelní prostory rozložené kolem osy řeky, které lze spojovat architektonickou symetrií. Tuto ideu vyjadřovaly právě stavby K. I. Dienzenhofera - především oba svatomikulášské kostely, které se staly ústřední dominantou levobřežního a pravobřežního centra. Obdobně stojí proti sobě i obě Dienzenhoferovy vily - Amerika pod Karlovem a Portheimka na Smíchově. Jako urbanistické protějšky jsou koncipovány i areály Břevnovského kláštera a Invalidovny, založené o samotě v přibližně stejné vzdálenosti od městských bran na východě (Strahovská) a na západě (Poříčská). Vzdušnou čarou činí tato vzdálenost přibližně 1800 metrů, tj. 1000 českých sáhů.[2]

[1] Richard Rokyta: Fantomová bolest. Role mozku při vnímání bolesti, Vesmír 79, 2000, str. 490-492
[2] Jiří T. Kotalík: Bývalá pražská Invalidovna, Staletá Praha XVII - pražské vojenské památky, nakladatelství Panorama, r. 1987, str.175

A revision of the baroque scheme

A restoration of the original plans of the Invalidovna (disabled veteran´s facility) inspired by the medical treatment for reducing phantom pain after amputation: By placing mirrors along the only part of the original projct to ever be completed, the artist recreates the original plans and thus reduces the accute tension in the missing limbs.