Relaxační centrum Lonkova v Pardubicích

Sport Facilities in Pardubice

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
vyzvaná soutěž

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
invited competition

Relaxační centrum Lonkova v Pardubicích
Východiskem se stala ostře vymezená mýtina. Sportoviště je semknuto do pevného oválu, který volně kopíruje hranu lesa. Území je rozděleno stávajícími cestami do 3 částí: místo pro víceúčelový objekt zázemí, plocha pro sportoviště a volná pobytová louka.
Ovál plynule navazuje na cyklostezky okolo a svou smyčkou / uzlem / vytváří z cesty cíl / místo k zastavení. Křížení stávajících cest se stalo klíčovým pro umístění objektu zázemí s občerstvením. Zázemí vymezují jednoduché zděné stěny s železobetonovou střešní deskou vytvářející mezi bloky krytý prostor. Na obou koncích střecha přesahuje bloky a vytváří markýzy. Ve střeše je kruhový otvor, který dává prostoru světlo a atmosféru. Celý dům se může jednoduše otevřít a zavřít velkými dřevěnými posuvnými vraty na každé z obou delších stran. Prostor tak dostává nové možnosti využití jako krytá scéna, divadlo. Při nepřízni počasí nabízí větší komfort celému zázemí.

A site, defined by an oval meadow in the middle of the city park, copies the contours of the forest around and its paths divide the area into 3 parts – space for facility building, space for sport fields and free green space.
Facility building is simple as for construction materials used (concrete blocks, cantilevered concrete slab) and for layout. It can be open/shut due to large wooden sliding doors on both long sides. Space can thus serve also as a shelter, stage or place for performances.