Plovoucí sauna

Floating sauna

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
projekt

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
project

Plovoucí sauna jako bójka uprostřed vodní plochy. Krok ze břehu, loď, tempo. Použité jsou surové a jednoduché materiály: barely, řezivo, centrální ocelový prstenec, plastová balicí fólie.

Floating sauna as an bouy in the middle of the lake. Get there by a boat, by a step from shore or by a swim. Raw materials are used: barrels, timber, central steel joint, plastic film wrap.