Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva na dům s pečovatelskou službou v Doubravníku

Home for the elderly in Doubravník

2015
Martin Prokš, Marek Prikryl
soutěžní projekt, společné 3. místo

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project, 3rd prize

Projekt hledá aktuální formu domu s pečovatelskou službou skloubenou s rekonstrukcí zemědělského objektu. Principem je stávající dům nebourat, respektovat modulovou konstrukční síť a přistavět lékařský dům se službami. Dům zůstává jednopodlažní, z důvodu zachování střechy bez oken jako důležité součásti obrazu města a z důvodu investiční úspory. Rozlehlá půda zůstává rezervou. Součástí návrhu je obnova zaniklého ovocného sadu. Vedle výsadby stromů je nejviditelnějším prvkem nová vodní nádrž
Forma domu vychází z jeho obsahu, přirozenost se stala východiskem. Proto jsme zvolili adaptaci místo stavby zcela nové. Dům by měl být samozřejmý a srostlý s místem. Snahou je nevytvářet ústavní atmosféru. Provoz domu by měl naopak umožnit uživatelům uchovat si své běžné životní návyky a podporovat vytváření sociálních a psychických vazeb. Schema domu je založené na otevřenosti směrem do veřejné zahrady. Jako filtr působí přistavená prostorná obytná chodba (s dveřmi a otevíranými okny), fungující zároveň jako prodloužený obývací pokoj bytů, tak jako společenská místnost. Pobytová zahrada před prosklenou stěnou slouží jako nárazník mezi veřejnou zahradou a klidným životem v bytovém domě.
Adaptace vychází ze stávajícího stavu. Díky bytům vepsaným do modulů sloupů, zachování oken na jižní straně (pouze se snižuje parapet), zateplení stávajícího stropu a zachováním krovu se významně snižují investiční náklady. Půdorysně je dům rozšířen pouze o chodbu – prosklenou pavlač. V příčném řezu chodba kopíruje půvabné zalomení střechy a protahuje tak tvar střechy podél celé délky domu.

Project seeks contemporary form of the Home for the elderly combined with the adaptation of a former agricultural object in a small municipality. The concept is not to destroy the object, on the contrary we have decided to respect the strong presence of the building in the urban situation. Especially the vast horizontal roof (with no windows) creates for the vertical church behind impressive counterpart. New flats are embedded into the existing module and just the necessary program is added.