Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu

Revitalization of a Dominican Monastery in Cheb

2015
Martin Prokš, Marek Prikryl
soutěžní projekt

2015
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project

Smysl obnovy leží v očištění původního klášterního schematu, potvrzení křížové chodby a zastřešení rajského dvora. Umělecká škola vyplňuje dispozici a davá komplexu budov nový význam i obsah. Položením pokličky na nosné zdi dvora škola dostane nevídaný prostor se širokým a celoročním využitím. Věříme, že nová konstrukce respektuje typologii, proporce a hodnotu historické budovy. Zde se symbolicky odehrává část výuky, nadchnutí se pro umění, to vše oddělené od okolního světa. Čtyři obory umělecké školy vyplňují upravenou klášterní dispozici. Adaptace zohledňuje nové uživatele ve věku základní školní docházky. Tedy působit civilním dojmem.
Nejviditelnějším prvkem celého návrhu je zastřešení rajského dvora. Konstrukce ze dvou ocelových nosníků je zakryta čtyřmi polštáři z ETFE fólie. Prostor funguje jako otevřená dílna, kterou sdílejí všechny výtvarné obory. Hygienické zázemí celé školy je soustředěno v kompaktním jádru u světlíku, přidružené k hlavní chodbě. V průběhu dne by měla prostor školy oživit kavárna situovaná v severozápadní části – bývalé hospodářské budově. Dochází zde k otevření průhledu ze dvora kláštera do ulice Dominikánská. Celková koncepce je uzpůsobena tak, aby ji ve večerních hodinách bylo možné oddělit na dva odlišně fungující celky.
Věříme v životaschopnost historického rozvržení a posunutí schematu s rajským dvorem do současné polohy.

The concept is to purge the former monastery scheme and to confirm the old geometry. New program – School of art – gives to the complex new relevance and content. We are covering the cloister – and thus creating new center of the school.