Studie atriového rodinného domu

Atrium house in Prague

2014
Martin Prokš, Marek Prikryl
projekt

2014
Martin Prokš, Marek Přikryl
project

Rozsáhlá parcela byla v minulosti rozdělena na úzké pruhy, na kterých vyrostly řadové domy v modulu 6m. Vzhledem k tomu, že uvažovaný rodinný dům velmi těsně navazuje na tyto řadové domy, doporučujeme navázat a respektovat měřítko a charakter těchto pozemků: tedy úzký a protáhlý tvar. V rozhodnutí o tvaru pozemku je zakódovaná i v jistém slova smyslu pokora vůči danému a nabídnout podobné podmínky i dalším, kteří by se snad rozhodli zde dále stavět. Je důležité vymezit pravidla hry a uvažovaný dům je právě ten, kdo pravidla stanoví nadlouho dopředu. Tvar tohoto pozemku znamená výzvu. Cílem je jednoduchý atriový dům s daným programem při využití kombinace beton/dřevo.