Adaptace stodoly na dílnu

Adaptation of a barn to a workshop

2014
Martin Prokš, Marek Prikryl
v realizaci

2014
Martin Prokš, Marek Přikryl
the realization

Stodola je vepsána do krychle o straně cca 6,5 m. Stejná šířka, délka i výška dávají stodole osobitou siluetu a dramatický tvar umocňuje strmá střecha (50°). Cílem projektu je rekonstruovat a rozšířit stodolu pro účely truhlářské dílny a nově využít také podkroví pro příležitostné bydlení a kancelář.
S respektem k tradici místního stavitelství je stodola jednoduše prodloužena ve směru hlavního hřebene. Základním materiálem konstrukce přístavby i fasády zůstane dřevo. Veškeré výplně otvorů v přízemí i podkroví budou uzavíratelné okenicemi ze stejného dřeva jako fasády.
Přízemí je dispozičně složené z dílny v původní stodole a přistavěné lakovny. Podkroví je přístupné po vekovním schodišti ze strany odvrácené od vchodu a nabízí tak jistou intimitu uživatelům. V patře je prostor řešen jako jedna jednotka přisvětlená střešními okny s možností zastínění.