Revitalizace zahrady mateřské školy Podléšková, Praha 10

Revitalization of a garden of a nursery school in Prague

2013
Martin Prokš, Marek Prikryl, Marie Gelová
studie

2013
Martin Prokš, Marek Přikryl, Marie Gelová (landscape architect)
study

Zahrada mateřské školky Podléšková na pražském Zahradním městě je výrazná svou relativně malou plochou a zároveň rozdrobeností do mnoha menších celků. Jednotlivá místa zahrady se liší měřítkem, terénem, možnostmi i charakterem. Naším konceptem je podchytit charaktery jednotlivých míst, pojmenovat je a danou vlastnost zvýraznit. Cílem je využít zdánlivou nevýhodu roztříštěnosti a nejednoznačnosti ve prospěch identity zahrady a snadnějsí rozpoznatelnosti. Neméně důležitým cílem je využití pozemku v celé jeho šíři a pro všechny třídy najednou, neboť současný stav umožňuje pobyt pouze tří ze čtyř tříd.
Pro vybraná místa jsme záměrně vybrali názvy odvozené z přírodovědy, pro předškolní děti snadno zapamatovatelné. To vše v souvislosti se zaměřením školky na výuku v duchu zdravého přístupu k přírodě a ekologii. Mnohá místa již nesou své jméno a děti je používají (les, břízy).
Hranice mezi plochami není striktně vymezená a tvrdá, ale měkká a tvárná. Místa na sebe přirozeně navazují.
Z devíti vybraných míst (les, svah, háj, kopec, louka, křoví, učebna, sad, atrium) vybočuje učebna svým jednoznačným určením, jako prostor vklíněný mezi dva stávající objekty, a louka, která je největším a nejvýznamnějším herním prostorem celé zahrady. Považujeme volnou plochu za důležitou kvalitu prostoru školky. V takové velikosti a jednotě v současném stavu chybí. Významným prvkem návrhu je zastínění pískovišť slunečníkem, sloužícím také jako orientační bod, patník či symbol celé nově upravené zahrady. Pro bezúdržbovost, sochařskou kvalitu materiálu a haptičnost volíme tenkostěnnou (skořepinovou) železobetonovou konstrukci.

Concrete shell parasole as a new and unifying center-point of the run down garden.
Reference point and shared shade/rain protection would strenghten the current situation and the relations.