lávka přes Labe v Hradci Králové

Pedestrian bridge over Labe in Hradec Králové

2014
Jan Bursa, Mario Guisasola, Martin Prokš, Marek Prikryl, Michal Volf
soutěžní projekt, 3. místo

2014
Jan Bursa, Mario Guisasola, Martin Prokš, Marek Přikryl, Michal Volf
competition project, 3rd place

Nová lávka přes Labe vychází z kontextu klidné městské promenády podél řeky. Lávka je součástí městského panoramatu a její silueta se projeví na pozadí Labského nebo Tyršova mostu u Muzea východních Čech. Vlastní konstrukce vychází z tvarových tradic obloukových mostů. Volíme lehkou konstrukci, která je významu slova „lávka“ vlastní. Volíme patinující ocel pro přirozené stárnutí, barevnost odpovídající městkému parku a relativní bezúdržbovost celé konstrukce. Zvýšené počáteční náklady jsou vykompenzovány nízkými náklady na údržbu. Lávka je šetrná vůči místu a neohrožuje svým postavením přilehlé stromy, které naopak vytvářejí působivý vertikální kontrast k horizontální linii vodní plochy a lávky. Mostovka na koncích navazuje na probíhající nábřežní komunikace, aniž by byl koncept přímé promenády narušen.
Lávka funguje jako spojitý třípolový nosník s výraznou délkou středního pole a kratšími konci. Tvar odráží statické působení konstrukce: vodorovná nosná konstrukce je tvořena dvěma krajními podélnými nosníky uzavřeného průřezu s proměnným příčným řezem, v podélném směru odpovídá tvar průběhu ohybových momentů daného nosníku o třech polích.

New pedestrian bridge across Labe is patterned on the context of a quiet city promenade along the river. It is part of the city panorama and its silhouette will be visible from Labský and Tyršův bridge by the Museum of Eastern Bohemia. Its construction is based on the tradition of arch bridges. We decided to take an advantage of corten-steel for its natural patina, color and a relative self-maintenance.