Komenského most v Jaroměři

The Komensky Bridge in Jaroměř

2013
Jan Bursa, Martin Prokš, Marek Prikryl
soutěžní projekt

2013
Jan Bursa, Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project

Komenského most v Jaroměři - prodloužené náměstí. Široký šest metrů, pevný, stabilní, se širokým parapetem. Strmě stoupající ulice do náměstí je kvalitou, která by neměla být potlačena, proto rovná mostovka nerušící tuto geometrii. Přetažením koberce dlažby přes most vznikne jednolitý prostor od náměstí po školu. Volíme železobetonovou rámovou monolitickou konstrukci (dodatečně předpjatou) pro bezúdržbovost, řemeslo a haptickou kvalitu.
Profil v úrovni mostovky se němění. Břicho mostu se mění s průběhem ohybového momentu, s největší hmotou v místě vetknutí, naopak s největším vylehčením v polovině rozpětí. Masivní parapety spolupůsobí s konstrukcí celku. Mostovka bude odvodněna chrliči, osvětlení je průběžné, zabudované do parapetu. Na pozadí barevně bohatého panoramatu Jaroměře navrhujeme tmavě šedý, ve hmotě probarvený beton. Pro hloubku vjemu, výjimečnost a pro vybočení ze standardního vizuálu betonových konstrukcí.

Bridge as an extended public space. Six meters wide, strong, solid, with the massive parapet. We have chosen the concrete for the craft, haptic quality and the maintenance-free use.