provozní budova městského stadionu v Semilech

Municipal stadium facilities in Semily

2013
Martin Prokš, Marek Prikryl
soutěžní projekt, 2. místo
projekt pro stavební povolení

2013
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project, 2nd prize
building permit

Dlouhý dům jako tribuny okolo, linie a symetrie fotbalového hřiště. Civilní atmosféra stadionu a sportovišť okolo. Modulovost provozu a uměřenost místu.
Velká část programu se váže k fotbalovému stadionu, proto přiléhá jeho delší straně. Podporuje tak hlavní ulici od vstupní brány směrem k atletickému oválu. Veříme, že město chce celý areál pozdvihnout, proto i věříme, že tato přístupová cesta bude důležitější, než se dnes zdá. Přirozený středobod dění vnímáme okolo stávajícího majáku. Chytře natočený, ovládající vše. Není třeba, domníváme se, vytvářet novou ikonu. Parkování pro veřejnost vně, Na místě pouze stání pro zásobování a zaměstnance.
Železobetonový montovaný skelet, síť 8,5 x 6,0 m. Nepodsklepený. Dvě nadzemní podlaží, konstrukční výška 3,3 m. Fasáda průsvitná, složená ze dvou vrstev komůrkového polykarbonátu 30 a 40 mm. Vytvářející světelnou hru. V noci svítící lampion.

A long house as the tribunes around, symmetry of the football field and civil atmosphere of the stadium and facilities in the neighborhood. Modulation of the program together with the respect to the local scale.
Prefabricated concrete structure 8,5 x 6,0 m. Two floors, construction height 3,3 m. Translucent facade from polycarbonate panels, thus making playing with the light. During the night a lantern.