instalace výstavy německého designu : German design. Past - Present

architecture of the exposition in Prague: German design. Past - Present

2013
Martin Prokš, Marek Prikryl, Mojmír Pukl
realizace

2013
Martin Prokš, Marek Přikryl, Mojmír Pukl
completed

Německý design instalován v autonomním monobloku regálu. Jeden velký objekt, plující v prostoru. Prostorová mřížka. Jemné natočení pro větší osvobození od obdélníkového půdorysu místnosti.
Společný projekt Českého centra Praha, Českého centra Mnichov, Die Neue Sammlung a CZECHDESIGN.
K výstavě byl vydán katalog.

publikováno:
Art & Antiques 11/2013
www.die-neue-sammlung.de
www.prague.czechcentres.cz
www.ceskatelevize.cz

fotografie Michal Hančovský

German design is set up in the autonomous monoblock made up from the industrial shelf. A space grid floating in the room. A slight rotation within the rectangular room for the bigger independence of the shelf.
The common project of the Czech centre Prague, Czech centre Munich, Die neue Sammlung - the international Design Museum in Munich and CZECHDESIGN.

published:
Art & Antiques 11/2013
www.die-neue-sammlung.de
www.czechcenters.cz
www.ceskatelevize.cz

photography Michal Hančovský