keramická dílna ve Smrčné u Jihlavy

ceramic workshop

2012
Martin Prokš, Marek Prikryl
realizace

2012
Martin Prokš, Marek Přikryl
under construction

Stará stodola, ještě v 50-tých letech, obnovení stopy, navázaní, ruiny, romantika rozpadlých zdí, sklep, nová dílna, cihly od souseda, ta stodola se právě bourá, pultová střecha, zápraží stejně jako všude okolo, zázemí, galerie, pálená hlína, dvůr

Building up on an old barn fundaments and re-elnivening the precinct with the program of a ceramic workshop. Boundary lines distort the floor geometry. Rustic tradition dictates the cross section and material - bricks are fetched from an old masonry nearby - purpose/visage.