revitalizace Staré návsi v Černošicích

Old square renovation in Černošice

2012
Martin Prokš, Marek Přikryl
studie

2013
Martin Prokš, Marek Přikryl
project

Cílem revitalizace Staré návsi je najít její slabá místa, vyhmátnout silná, podchytit charakter, posílit jej a někde naopak nechat zcela být. V minulosti byla Stará náves jistě živým centrem celého okolí a ze starých map víme, že to byl jeden velký, prázdný prostor, s rybníkem v severní části. V současnosti je však náves rozbitá neudržovanými travnatými plochami, středy dílčích ploch na návsi jsou neprostupné (parčík s pomníkem, parkoviště, kontejnery) a celkově se chrakterem blíží spíše křižovatce.
Náves má podle nás jeden střed vetknutý mezi kostel, pomník a zeď a dvě ospalá zákoutí, která by taková i měla zůstat. Energii věnujeme do zintenzivnění středu. Posilujeme hranice, vymezujeme území, do viditelných i nenápadných míst vkládáme nábytek z červeného betonu, sázíme nové stromy a odstraňujeme ty nemocné nebo nevhodné.

The goal of the revitalisation of the old square is to find its weak points and discover the strong; to absorb the spirit and strengthen it, or leave it at some places as it is. In the past, the old square had certainly been the liveliest place far and wide, charted in old maps as a single open and empty space with a pond in the north. At present, the square is broken by untended tracts of grass, where the densest central tracts are basically impenetrable ( the monument park, parking lot, containers ), and begin to resemble a crossroad.
The square, according to us, has its centre-point between the church and the wall, and two sleepy corners that we think better preserve. Therefore, we concentrate all energy there. We strengthen the boundaries, delineate the area, and fill both the visible and muted places with red concrete furniture. We plant new trees, cutting the sick, or unsuitable.

www.mestocernosice.cz/naves-u-kostela-komenskeho-ulice

Celý projekt k nahlédnutí zde.

The whole project can be seen here.