rekonstrukce a přístavba Národního domu v Hradci nad Moravicí

The Reconstruction and extension of a State House in Hradec nad Moravicí

2011
Andrea Kubná,Ondřej Lipenský, Martin Prokš
soutěžní projekt
2. místo (1.místo neuděleno)

2011
Andrea Kubná,Ondřej Lipenský, Martin Prokš
competition project - 1st prize

Projekt je regulací celoměstsky významného uzlu: potenciál nového náměstí, obnova multikulturního domu a otevření nové veřejné knihovny. Opavská ulice. Severojižní osa města. Řeka. Most přes Moravici. Křižovatka. Tady je střed města. Tady jsme v polovině cesty mezi nádražím a zámkem. Národní dům. Toto místo by se mělo podpořit a nechat zde vzniknout centrum. Centrum úměrné velikosti sídla, naplněné funkcemi. Oživit. Zalidnit. Zahustit. Zintenzivnit. Meet point. Toto místo má všechny předpoklady, aby se jím stalo. Historická mapa tyto domněnky potvrzuje.

A regulation project of an all-important city’s network: the potential of a new square, the re-enlivening of a multicultural house, and the opening of a new public library. The Opavská street. The North-south centreline of the city. The river. The bridge over Moravice. The crossroad. Here is the centre point, a half way between the station and the castle. The state house. This place should get attention and let here sprung up a centre. A centre, proportionate to the dimensions of the structure - full of functions - to enliven, to populate, to densen, to intensify. This place fulfils all the requirements to become “the” meeting point, a proof of which can be seen in the historical maps.

více zde:
www.archiweb.cz

see more:
www.archiweb.cz