přístavba suterénního bytu v Praze – Bráníku

The Reconstruction of a villa and a basement Flat in Prague 4 - Braník

2010, 2011
Martin Prokš, Marek Přikryl
studie, projekt

2010, 2011
Martin Prokš, Marek Přikryl
study, project

SSuterénní byt (patřící k prvorepublikové vile) stojí sám v mimolehlé přístavbě a je v dnes v neutěšeném stavu. Je polozapuštěný do svahu, ve stínu vzrostlé borovice a těsně přiléhá k hranici sousedního pozemku. Podtrhujeme dlouhý a úzký tvar a zvyšujeme obytný standard. Celá nová přístavba bude obložena betonovými cihlami, ze kterých budou vyzděny i další prvky stavby, jako atikový květináč, zeď zahrádky, pochozí plocha střechy a přístupová cesta. Doufáme v přirozené stárnutí fasády a postupné zarůstání objektu popínavými rostlinami.
Dispozičně se jedná o jednoduchý a kompaktní obytný prostor, rozdělený vstupem a kuchyní na noční část (ložnice) a denní část (obývací pokoj s vlastní malou zahradou chráněnou zdí). Objekt zůstává jednopodlažní a nepodsklepený.

The basement flat (belonging to a Villa) stands alone in a tucked outbuilding in what we can call an uneasy condition. It stands, half imbedded in the slope, in the shade of a terrific pine-tree, and just about touches the bordering neighbour’s lot. We emphasize the long and narrow shape and better the living standard. We do not choose a contrasty building material, but that which fits the context of the First Republic. Therefore, the whole outbuilding will be faced with concrete bricks, which usage we also reserve for other refined moments, such as: an attic pot, a garden wall, a walk-around flat of the roof, and the entryway. We hope in a natural aging of the façade and a gradual grow-over with vines.
By disposition, it will be a simple and a compact housing space, divided by entrance and kitchen into a night part (bedroom), and a day part (living-room with its own little garden sheltered by wall). The structure remains one floor and basement less.
Together with the basement extension the reconstruction of the villa itself is under way. One flat is separated into the two, with the integrated wooden furniture.