revitalizace náměstí v Divišově

The Square Revitalization in Divišov

2010
Markéta Aulíková, Jitka Molnárová, Marek Přikryl
soutěžní projekt, 1. místo

2010
Markéta Aulíková, Jitka Molnárová, Marek Přikryl
1st prize, competition project

Divišovské náměstí, vzniklé na křižovatce třech hlavních cest, trpí kamionovou dopravou, obchvat je v nedohlednu a střed obce jako hlavní veřejný prostor selhává.
Náměstí čistíme, doplňujeme, místy dláždíme a dopravu zpřehledňujeme. Náměstí chápeme jako kompaktní a čitelný prostor, rejdiště, plac. Do křižovatky třech hlavních cest, kterou dnes tvoří nedefinovaná plocha asfaltu, vsazujeme nový městský dům. Svou hmotou uzavírá prostor neukončeného náměstí a stává se dalším symbolem města.
Náměstí také chápeme jako výsostně městský prostor, naopak přilehlou farní zahradu jako klidné místo s veřejnou a udržovanou zelení. Posunujeme alej stromů, farní zahradu doplňujeme novým stromořadím a čistíme zeleň na Tyršově náměstí. Cílem všech těchto kromů je jedno: podtržení významu a formy divišovského náměstí.

The Divišov square, lying on the crossroad of three main roads, suffers from a heavy truck traffic. A bypass is nowhere near building, and the district’s centre fails as a main public space.
We clean the square and add new attributes, pave some places, and unclutter the traffic. We understand the square as a compact and easy-to-read space, a prancing-spot, a ring. The mentioned crossing, which now feels like an unidentifiable tarmaced area, gets a new urban house, and its bulk, enclosing the space of the square, thus becomes an another symbol of the city.
The square is also understood as a supremely urban area, the adjacent vicarage then as a calm spot with a public, well-tended green. We move the tree-lane, support the vicarage with a new row of trees and weed the green at Tyršovo square to emphasize its value and form.

více zde:
www.archiweb.cz

see more:
www.archiweb.cz