přístavba Vrbatovy boudy

the extension of the Vrbatova Hut

projekt 2010 - 2013
realizace 2015
Tomáš Hradečný / IXA - generální projektant
Martin Prokš

project 2010 - 2013
realization 2015
Tomáš Hradečný / IXA - chief designer
Martin Prokš

Vrbatova bouda patří do řetězu vrcholových bud, které představují pevné záchytné body pro všechny obyvatele a návštěvníky Krkonoš. Od postavení boudy v 60.letech nebyla prováděna zásadnější údržba, pouze od roku 2007 probíhá postupná oprava dožilých konstrukcí a vnitřního vybavení.
Přístavba řeší stav po odstranění srostlice kiosku, skladu, čekárny a srubu infocentra, s vizí Vrbatvoy boudy jako jediného objektu s veškerými funkcemi.
Jednoduchá hmota boudy je v celém rozsahu respektována. Nové funkce jsou umístěny do betonové podnože, obemykající boudu ze tří stran, která navauje na původní vyhlídkovou terasu. Celé pojetí této přístavby odkazuje na stavby vojenského opevnění, lemující státní hranici.

Vrbatova hut belongs to the chain of altitudinal huts, presenting firm check-points for the inhabitants and visitors of Krkonoše. Since its construction in the 60s, no trace of major maintenance is known. Only since 2007 a gradual reconstruction of the old framework and indoor furnishings has been under way. Further supposed changes should comprise the alteration of the kiosk, storage, waiting-room, and the information center into one single unit with all the functions.
The hut`s simple bulk is respected in all its dimensions. New functions are incorporated into a concrete socle, that runs along its three sides and connects to the original look-out terrace. The outhouse is built in the spirit of military base structures, hemming the national border.

ocenění:
2016 - Mies van der Rohe award 2017 - nominace za Českou Republiku

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA

autor fotografií Benedikt Markel / IXA