atriový dům v Neratovicích

the atrium house in Neratovice

2010
Martin Prokš, Markéta Zdebská
projekt

2010
Martin Prokš, Markéta Zdebská
project

Rodinný dům se svou uzavřeností do atria snaží vyrovnat s hlukem od blízké železniční tratě.

A family house opens into a central atrium. Designed to easily fight against noise from nearby railway tracks.