meteorologická věž v pohoří Králický Sněžník

meteorological tower in Králický Sněžník mountains

2008
Martin Prokš, Marek Přikryl
soutěžní projekt, 1. místo

2008
Martin Prokš, Marek Přikryl
competition project, 1st prize

Věž se vynořuje pod vrcholem Štvanice (868,1 m n.m.) v pohoří Králický Sněžník na louce jako ponorka z oceánu, na místě dostupným krátkou odbočkou z komunikace mezi obcemi Stříbrnice a Hynčice pod Sušinou. Stavba je nepodsklepená a má 4 nadzemní podlaží, zakončené kulatou střechou. Zaoblení věže ve všech směrech navazuje na nedaleké objekty vojenského opevnění, reaguje na okolní zvlněnou krajinu a nabízí ze svých pater rozhled 360°.
Zastavěná plocha je méně než 60 m2. Minimální obestavěný prostor znamená úspory při vytápění a řízeném větrání, menší ochlazovanou plochu, a díky svému kompaktnímu aerodynamickým tvaru také lépe odolává zatížení větrem a sněhem. Věž je celá pokryta titanzinkovými maloformátovými šablonami.

Věž se vynořuje pod vrcholem Štvanice (868,1 m n.m.) v pohoří Králický Sněžník na louce jako ponorka z oceánu, na místě dostupným krátkou odbočkou z komunikace mezi obcemi Stříbrnice a Hynčice pod Sušinou. Stavba je nepodsklepená a má 4 nadzemní podlaží, zakončené kulatou střechou. Zaoblení věže ve všech směrech navazuje na nedaleké objekty vojenského opevnění, reaguje na okolní zvlněnou krajinu a nabízí ze svých pater rozhled 360°.
Zastavěná plocha je méně než 60 m2. Minimální obestavěný prostor znamená úspory při vytápění a řízeném větrání, menší ochlazovanou plochu, a díky svému kompaktnímu aerodynamickým tvaru také lépe odolává zatížení větrem a sněhem. Věž je celá pokryta titanzinkovými maloformátovými šablonami.

Projekt byl uveřejněn v těchto médiích:
časopis stavebnictví 04/2009
revitopen.com

The project has been published here:
časopis stavebnictví 04/2009
revitopen.com