Ocenění v soutežích:

2021 - Přístavba kanceláře ve Vysokém Mýtě
Grand Prix Architektů 2021 - cena v kategorii novostavba


2020 - Zázemí jablonecké přehrady Mšeno
1. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl


2017 - Parkovací dům na Dědině
3. cena, Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská


2017 - Vstupní brány Výstaviště Praha
3. místo (1. místo nebylo uděleno) Martin Prokš, Marek Přikryl, Jan Kolář, Lucie R. Dřevíkovská


2016 - přístavba Vrbatovy boudy
2016 - Mies van der Rohe award 2017 - nominace za Českou Republiku, Tomáš Hradečný / IXA, Martin Prokš / Prokš Přikryl architekti


2016 - Společensko – kulturní centrum, Hrušovany u Brna2016 - Adaptace bývalých zemědělských garáží na zázemí biotopu
- Česká cena za architekturu 2016, Mimořádná cena ERA 21 – za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulosti, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - Rekonstrukce a dostavba filozofické fakulty UK2015 - Lávka v Příboře2015 - zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže
- BigMat International Architecture Award 2015, Národní cena za Českou Republiku, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - Adaptace bývalého kravína na dům s pečovatelskou službou v Doubravníku
- 3. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy v Ústí nad Labem
- 1. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl, Filip Kotlář


2014 - zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže
- Mies van der Rohe award 2015 - nominace za Českou Republiku, Martin Prokš, Marek Přikryl


2014 - lávka přes Labe v Hradci králové
- 3. místo v soutěži, Jan Bursa, Mario Guisasola, Martin Prokš, Marek Přikryl, Michal Volf


2014 - zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže
- zvláštní ocenění společnosti Wienerberger v soutěži Brick Award - Cihla ve 21.století, Martin Prokš, Marek Přikryl


2014 - zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže
- 1. místo v soutěži THINK ARCH 2013, Martin Prokš, Marek Přikryl


2013provozní budova městského stadionu v Semilech
- 2. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl, Tomáš Kalhous


2013nová koncertní síň pro Prahu
- cena České komory architektů za diplomní projekt
- společné 1. místo, Marek Přikryl


2012domov pro seniory v Praze - Strašnicích
- 1. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl


2011rekonstrukce a přístavba národního domu v Hradci n. Moravicí
– 1. místo, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš


2010revitalizace náměstí v Divišově
– 1. místo, Markéta Aulíková, Jitka Molnárová, Marek Přikryl


2010 – město pro 10000 obyvatel
– nominace na cenu Olověného dušana, Martin Prokš


2009modulární mateřská škola na střeše provozní budovy Národního divadla
– Young architect award 2009 – 1. místo v kategorii studie, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008modulární mateřská škola na střeše provozní budovy Národního divadla
– KOMA MODULAR – zvláští cena, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008meteorologická stanice v Králickém Snežníku
– 1. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008revitalizace panelového domu G57 v Praze na Petřinách – Bytový dům v 21. století
– 2. místo, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008 – autobusové nádraží s galerií – cena Fakulty architektury
– 1. místo, Martin Prokš


2008 – svařované sítě v architektuře a užitném designu
– 3. místo, Martin Prokš

Competition awards:
2017 - Entrance gate at Prague Exhibition grounds
3rd place (1st place was not awarded) Martin Prokš, Marek Přikryl, Jan Kolář, Lucie R. Dřevíkovská


2016 - the extension of the Vrbatova Hut
2016 - Mies van der Rohe award 2017 - nomination for the Czech Republic, Tomáš Hradečný / IXA, Martin Prokš / Prokš Přikryl architekti


2016 - Cultural and community center, Hrušovany u Brna2016 - Faculty of Arts, Charles University in Prague, Reconstruction and Extension
-Special mention, competition project, Martin Prokš, Marek Přikryl, Lucie R. Dřevíkovská, Barbara Poláková


2016 - guest facilities for a biotope in Honětice
- Czech Architecture Award 2016, Special mention ERA 21, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - guest facilities for a biotope in Honětice
- BigMat International Architecture Award 2015, National First Prize Czech Republic, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - Adaptace bývalého kravína na dům s pečovatelskou službou v Doubravníku
- 3rd prize, Martin Prokš, Marek Přikryl


2015 - cultivation of a public space in Ústí nad Labem
- 1st prize, Martin Prokš, Marek Přikryl, Filip Kotlář2014 - guest facilities for a biotope in Honětice
- Mies van der Rohe award 2015 - nomination for Czech Republic, Martin Prokš, Marek Přikryl2014 - pedestrian bridge across Labe in Hradec Králové
- 3rd prize, Jan Bursa, Mario Guisasola, Martin Prokš, Marek Přikryl, Michal Volf2014 - guest facilities for a biotope in Honětice
- special mention by Wienerberger company in Brick Award competition - brick in the 21st century, Martin Prokš, Marek Přikryl2014 - guest facilities for a biotope in Honětice
- 1. místo v soutěži THINK ARCH 2013, Martin Prokš, Marek Přikryl


2013facilities for the municipal stadium in Semily
- 2nd prize, Martin Prokš, Marek Přikryl


2013new Philharmonic Hall in Prague
- Czech chamber of architects award for the best diploma project
- Marek Přikryl


2012A senior house in Prague - Strašnice
- 1st prize, Martin Prokš, Marek Přikryl


2011The reconstruction and extension of a state house in Hradec nad Moravicí
– 1st prize, Andrea Kubná, Ondřej Lipenský, Martin Prokš


2010The square revitalization in Divišov
– 1st prize, Markéta Aulíková, Jitka Molnárová, Marek Přikryl


2010 – A city for 10000 inhabitants
– nomination for "Olověný dušan" award, Martin Prokš


2009Kindergarten on the roof of the National Theatre
– Young architect award 2009 – 1st prize in the study category, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008Kindergarten on the roof of the National Theatre
– KOMA MODULAR – special award, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008Meteorological tower in Králický Sněžník mountains – 1st prize, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008Reconstruciton of a prefab concrete building G57 in Prague – 2nd prize, Martin Prokš, Marek Přikryl


2008 – The bus station gallery – faculty of architecture award
– 1st prize, Martin Prokš


2008 – Reinforcing steel in architecture and design
– 3rd prize, Martin Prokš